Knoflook
Dromen dat u door een knoflookveld loopt voorspelt een vooruitgang van armoede naar welvaren. Voor een jonge vrouw geeft deze droom aan dat zij een verstandshuwelijk zal aangaan waar geen liefde bij te pas komt. Het in een droom eten van knoflook voorspelt dat u er een gezonde levenswijze op na houdt en dat uw idealen als vanzelfsprekend worden bereikt.