Klimmen
Dromen dat u een heuvel of berg beklimt en de top haalt, geeft aan dat u veel tegenwerking zult pareren en een goede toekomst tegemoet kunt zien. Als u echter de top niet weet te bereiken zullen uw wensen niet uitkomen. Dromen dat u een ladder beklimt voorspelt zakelijke winst; als de ladder breekt zult u in het ongewisse blijven en loopt u kans een ongeluk te krijgen. Dromen dat u op mysterieuze wijze de muur van een huis beklimt en dat er een raam wordt opengezet zodat u naar binnen kunt, geeft aan dat u zult worden tegengewerkt door vrienden, maar dat u er uiteindelijk in zult slagen uw doel te bereiken.