Kleed
Als het kleed in je droon dik en kleurrijk is , kunnen we je feliciteren: het is een gunstig voorteken dat wijst op een buitenkans, voouitgang en finaciele voorspoed. Een armoedig en versleten kleed is een waarschuwing: herzie je finacien en steek je niet in de schulden.