Klap
Een droom over klappen voorspelt dat u zichzelf schade zult berokkenen. Als u droomt een klap te krijgen zult u het geestelijk moeilijk krijgen. Als u de klap af kunt weren zal het u zakelijk voor de wind gaan.