Kiezels
Als een jonge vrouw droomt dat zij op kiezels loopt zal zij gehinderd worden door vele aanbidders en merken dat er meer charmante mannen zijn dan alleen haar echtgenoot. Zij die droomt over kiezelsteentjes is zelfzuchtig en zou er goed aan doen de hand in eigen boezem te steken.