Kerktoren
Het in een droom zien van een torenspits voorspelt ziekte en veranderingen. Een beschadigde torenspits wijst op een sterfgeval binnen de vriendenkring. Het in een droom beklimmen van een kerktoren voorspelt dat u te maken zult krijgen met moeilijkheden, maar deze zult overwinnen. Dromen dat u van een kerktoren valt voorspelt zakelijke tegenslagen en een slechte gezondheid.