Kasteel
Dromen dat u zich in een kasteel bevindt voorspelt dat u over voldoende middelen zult beschikken om uw leven naar eigen inzicht in te delen. U zult verre reizen maken. Het in een droom zien van een oud, met klimop begroeid kasteel geeft aan dat u een romantische inslag heeft en dat u er zorg voor moet dragen dat u niet overhaast in het huwelijk treedt. Zakelijk kunt u na deze droom enkele tegenslagen verwachten. Dromen dat u een kasteel verlaat geeft aan dat u uw bezittingen kwijt zult raken, of dat zich een sterfgeval zal voordoen.