Kanaal
Het in een droom zien van een troebel kanaal voorspelt ziekte, maagstoornissen en actieve tegenstanders. Als het water helder is, staat u een geborgen leven met vele vrienden te wachten. Als een jonge vrouw droomt dat zij met een klein vaartuig het kanaal oversteekt voorspelt dit een verandering in haar leven en een liefhebbende echtgenoot. Als zij het heldere kanaal oversteekt via een brug en op de oevers bloemen plukt, zal zij een zorgeloos leven kennen en een hoge maatschappelijke status bereiken. Als het water troebel is zal zij gevangen worden in een netwerk van verwarring en ten prooi vallen aan nervositeit.