Juli
Dromen over deze maand geeft aan dat u depressief zult worden, maar dat zich een plotselinge ommezwaai zal voordoen waardoor u tot ongekende hoogte stijgt.