Journalist
Wanneer u in een droom journalisten ziet zult u zich ergeren aan prietpraat, en ruzie maken. Wanneer u droomt journalist te zijn dan wordt u in de gelegenheid gesteld reizen te maken, al zult u dan onplezierige ontwikkelingen meemaken. Toch valt er eer en winst te behalen.