Jeneverbes
Dromen over een jeneverbes voorspelt geluk en rijkdom die voortkomen uit leed en slechte omstandigheden. Voor een jonge vrouw is deze droom een voorteken van een goede toekomst na aanvankelijke tegenslagen in de liefde. Voor zieken is dit een voorbode van een spoedig herstel. Het eten of plukken van de bessen voorspelt problemen en ziekte.