Huwelijk
Als een vrouw droomt te huwen met een oude man met grijs haar en een geplooid gezicht, zal zij te maken krijgen met ziekte en problemen. Als tijdens de plechtigheid haar beminde haar in het zwart gekleed en met een afkeurende uitdrukking op zijn gezicht voorbij loopt, zal zij tot wanhoop worden gebracht door de afstandelijkheid van een vriend. Dromen over een huwelijk voorspelt veel genoegen, vooropgesteld dat het er vrolijk aan toe gaat; als iedereen in het zwart gekleed gaat wacht de dromer verdriet en rouw. Als u in een droom een huwelijk regelt zult u onplezierig nieuws over een afwezige krijgen. Als u een huwelijk bijwoont zult u veel plezier beleven aan de attenties van vrienden. Zakelijk zal het u voor de wind gaan. Dromen over een ongelukkig voorval dat in verband staat met een huwelijk voorspelt ziekte, ellende of het overlijden van een familielid. Als een jonge vrouw droomt dat zij de bruid is en zich daar prettig bij voelt, voorspelt dit teleurstellingen in de liefde en waarschijnlijk dat zij ziek zal worden. Zij dient op haar tellen te passen omdat tegenstanders op de loer liggen.