Hut
Een scheepshut is in een droom een ongunstige plaats om zich te bevinden: u zult te maken krijgen met tegenslagen of met een rechtszaak die tegen u wordt aangespannen. Deze rechtszaak zult u verliezen omdat uw getuigen niet betrouwbaar geacht worden. Dromen over een hut voorspelt afwisselend succes. In een hut slapen voorspelt een slechte gezondheid en ontevredenheid. Dromen dat u een hut in een groene weide ziet is een teken van voorspoed, maar afwisselend geluk.