Hulppastoor
Dromen over een hulppastoor voorspelt dat u door jaloezie dwaze dingen zult doen. Als een jonge vrouw droomt dat zij met een hulppastoor trouwt dan zal zij er niet in slagen de man van haar dromen de hare te maken; zij zal verder ongehuwd door het leven gaan of een gelegenheidshuwelijk sluiten.


Copyright (c) Uitgeverij Elmar, Rijswijk
Bron: Elmars Dromen Encyclopedie