Houtstapel
Als u droomt over een houtstapel wijst dit op ontevredenheid in datgene wat u doet, en op misverstanden in de liefde.