Honger
Een droom over honger is een slecht voorteken. U zult geen troost en bevrediging kunnen vinden in huiselijke kring; voor geliefden betekent dit een ongelukkig huwelijk. Dromen over hongersnood voorspelt zakelijke tegenvallers en het toeslaan van ziekte. Deze droom is gewoonlijk een slecht voorteken. Als u droomt dat uw tegenstanders van honger omkomen geeft dit aan dat u de concurrentie aan zult kunnen. Bij dromen over hongersnood waarin sprake is van verdriet waar iedereen aan lijdt en waarin geen hoop op overleven lijkt te bestaan, zal de schrijnende wanhoop die u bij het ontwaken voelt er toe bijdragen dat u ijdele ambities en afgunst aanzienlijk minder belangrijk zult achten.