Honden
Een droom over een valse hond wijst op tegenstanders en ongeluk. Als een hond u vriendelijk gezind is wijst dat op de aanwezigheid van voordeel en vrienden. Dromen over een hond met goede eigenschappen geeft aan dat u geobsedeerd zult raken door grote rijkdom. Dromen dat een jachthond u achtervolgt wijst erop dat u voor verleiding zult bezwijken, waar u mogelijk aan onderdoor gaat. Dromen van kleine honden geeft aan dat uw gedachten en ideeŽn van een plezieriger karakter zullen zijn. Een droom waarin u door honden wordt gebeten voorspelt een woordenwisseling met een bekende. Magere en smoezelige honden wijzen op tegenvallende zaken en ziekte onder kinderen. Dromen over een voorstelling met honden geeft aan dat u vele en gevarieerde gunsten ten deel zullen vallen. Het horen van blaffende honden voorspelt negatief nieuws. Er volgen grote moeilijkheden. Honden die op vossen of andere dieren jagen wijzen op een ongewone alertheid op een breed terrein. Opgetutte honden als huisdier geven aan dat u van opzichtigheid houdt en dat de eigenaar van de honden zelfzuchtig is. Voor een jonge vrouw voorspelt deze droom dat zij iemand een warm hart toedraagt.
Wanneer u angst heeft bij het zien van een grote waakhond wijst dat erop dat u moeilijkheden zult ervaren om boven het gemiddelde uit te komen. Als een vrouw hiervan droomt, zal zij een wijze en beschaafde man huwen. Het gegrom van honden geeft aan dat u bent overgeleverd aan de willekeur van de mensen om u heen en dat het binnen het gezin niet voor de wind zal gaan. Het aanhoudende gejank van een hond voorspelt dood of een lang afscheid van vrienden. Vechtende honden voorspellen dat u het onderspit zult delven bij uw tegenstanders en dat u een depressief leven te wachten staat. Vredige honden en katten die elkaar plotseling aanvliegen met ontblote tanden voorspellen dat u tegenslagen binnen de liefde zult ervaren, tenzij u een eind aan het gevecht weet te maken. Als u droomt van een vriendelijke witte hond die op u afkomt, staat u een overwinning te wachten, zakelijk of in de liefde. Voor een vrouw betekent dit dat zij binnenkort zal huwen. Dromen over een hond met meerdere koppen geeft aan dat u teveel hooi op de vork zult nemen. Succes hangt altijd samen met de concentratie van energie. Iemand die ergens in wil slagen dient deze droom ter harte te nemen. Een droom over een hondsdolle hond geeft aan dat ondanks grote inspanningen het beoogde doel niet zal worden bereikt en dat er ziekte op de loer ligt. Als u wordt gebeten door een hondsdolle hond wijst dit erop dat een bekende op de rand staat van de afgrond en er onheil in de lucht hangt. Als u alleen op reis bent en u wordt door een hond achtervolgd, heeft u krachtige vrienden en boekt u succes. Als in een droom een hond een kat doodt in uw aanwezigheid, dan betekent dat dat er onverwachte voordelen te behalen zijn. Als een hond een slang doodt in uw aanwezigheid zal het geluk zich aan u openbaren.