Hoepel
Een droom over een hoepel voorspelt dat u zult kennismaken met invloedrijke mensen. Veel personen zullen u om raad vragen. Als u zichzelf of anderen door een hoepel ziet springen zijn de vooruitzichten niet best, maar met enige inzet zult u daar toch voordeel uit halen.