Heuvels
Dromen dat u een heuvel beklimt is een gunstig voorteken als u de top haalt. Bereikt u de top niet, dan krijgt u te maken met afgunst en tegenstand. Dromen dat u een vriend als een standbeeld op een heuvel ziet staan voorspelt dat u vooruitgang zult boeken door vast te houden aan gerechtigheid en gebruik te maken van kennis. Als het standbeeld zich lager bevindt zult u na vooruitgangen te hebben geboekt oude vrienden de rug toekeren. Als het beeld op gelijke hoogte met u staat zult u uw ambities, ondanks veel hulp van anderen, niet waar kunnen maken.