Het Onze Vader
Dromen dat u het Onze Vader opzegt voorspelt dat u bedreigd zult worden door geheime afspraken; u zult de hulp van vrienden moeten inroepen om moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Horen dat anderen het Onze Vader opzeggen wijst erop dat een vriend gevaar loopt.