Herders
Een droom over herders die hun kudde bewaken voorspelt een rijke oogst en een plezierige omgang met anderen. Als de herders geen kudde hebben voorspelt dit ziekte en gebreken.