Heilige communie
Dromen dat u deelneemt aan de heilige communie waarschuwt u vast te houden aan uw overtuiging en u niet in te laten met frivoliteit. Als u droomt dat er geen brood of wijn aanwezig is bij de plechtigheid zullen uw plannen niet worden uitgewerkt; u bereikt uw doel niet. Wanneer u de communie wordt geweigerd zult u de kans krijgen een prominente functie te bekleden, waarvan u dacht dat u daar niet in aanmerking voor zou komen. Als u vindt dat u niet geschikt bent voor de functie zult u zich onrustig voelen. Dromen dat u zich in de aanwezigheid van doopsgezinden bevindt voorspelt dat uw vrienden u de rug zullen toekeren, en dat u bij vreemden op zoek zult gaan naar steun.