Hand
Dromen over mooie handen geeft aan dat u geŽerd zult worden en grote maatschappelijke vorderingen zult boeken; lelijke of misvormde handen wijzen op teleurstellingen en armoede. Het in een droom zien van bebloede handen is een teken van vervreemding en onheuse bejegening door familieleden. Wanneer u droomt aan uw hand verwond te zijn zal iemand u de loef afsteken. Het in een droom zien van een afgehouwen hand wijst op een eenzaam leven; mensen zullen uw meningen en gevoelens niet begrijpen. Als u uw handen brandt zult u uw best doen om rijkdom en faam te verkrijgen, maar daar uiteindelijk niet in slagen. Het zien van grote handen voorspelt een vlotte ontwikkeling van hetgeen waar u mee bezig bent. Ze kleiner te zien dan normaal wijst op het tegenovergestelde. Het zien van vuile handen voorspelt dat u jaloers zult zijn. Wanneer u in een droom uw handen wast zult u deelnemen aan festiviteiten. Als een vrouw haar eigen handen bewondert voorspelt dit haar overwinning en de liefde van de man van wie zij idolaat is. Het bewonderen van andermans handen geeft aan dat zij ten prooi zal vallen aan de handelingen van een jaloers persoon. Als haar handen door een man worden vastgepakt zal zij ongeoorloofde afspraken maken. Als zij de handen in het vuur steekt zonder zich te branden, dan zal zij hogerop komen. Dromen dat uw handen zijn vastgebonden geeft aan dat u te maken zult krijgen met moeilijkheden. Als u zich weet te bevrijden zult u anderen ondergeschikt maken.