Hamer
Dromen dat u een hamer ziet voorspelt dat u obstakels zult moeten nemen om het beoogde doel te behalen.