Haat
Dromen dat u iemand haat voorspelt dat u, tenzij u de nodige voorzichtigheid hanteert, iemand schade zult berokkenen of zakelijke vergissingen zult begaan. Als u ten onrechte door anderen wordt gehaat zult u genieten van de aanwezigheid en steun van vrienden; de omgang met anderen zal plezierig zijn.