Gunst
Dromen dat u iemand om een gunst vraagt voorspelt dat u zult genieten van uitbundigheid en dat het u aan weinig zal ontbreken. Het verlenen van gunsten wijst op zakelijk verlies.