Grog
Als u droomt een grog te drinken zullen vreugdevolle ontwikkelingen uw leven ingrijpend wijzigen.