Gras
Dit is een bijzonder gunstig onderwerp om over te dromen. De zakenman zal successen boeken en vermogend worden, kunstenaars zullen faam bereiken en mensen die verliefd zijn zullen hun liefde beantwoord zien. Wanneer u achter een groene weide een berg ziet opdoemen, zult u kortstondig onenigheid krijgen. Als u door gras loopt dat kale plekken vertoont voorspelt dat ziekte of zakelijke tegenvallers. In de ideale droom is het gras vrij van onkruid of kale plekken. Als u droomt van verdord gras is dit een slecht voorteken.