Graf
Dromen over een graf is een slecht voorteken. Zakelijke tegenvallers zullen volgen en ziekte ligt op de loer. Dromen dat u een pas gedolven graf ziet voorspelt dat u zult lijden door de fouten van anderen. Wanneer u een pas gedolven graf bezoekt loopt u ernstig gevaar. Dromen dat u over graven loopt voorspelt een voortijdige dood of een ongelukkig huwelijk. Als u in een leeg graf kijkt wachten u teleurstelling en tanende vriendschap. Wanneer u een persoon in een graf ziet die op zijn hoofd na bedekt is met aarde zal die persoon in een onverkwikkelijke situatie terechtkomen en zal de dromer een voorwerp verliezen. Het in een droom zien van uw eigen graf voorspelt dat tegenstanders u proberen onderuit te halen, waarin zij zullen slagen tenzij u alert blijft. Dromen dat u een graf delft geeft aan dat u te maken zult krijgen met ongerief bij iets wat u onderneemt; als u er in slaagt het graf te delven, zult u tegenstand kunnen pareren. Als de zon schijnt zal er iets goeds voortkomen uit ogenschijnlijk ongunstige situaties. Wanneer u terugkeert om een lijk te begraven, en bij aankomst ziet dat het lijk is verdwenen, zult u uit onverwachte hoek tegenstand ervaren. Een vrouw die droomt dat het donker wordt op de begraafplaats en dat zij alleen in een open graf kan gaan slapen kan rekenen op zorgen en teleurstellingen door een sterfgeval of valse vrienden. Met de liefde zal het haar ook niet goed vergaan en vele omstandigheden zullen haar tegenwerken. Het in een droom zien van een onbegroeide begraafplaats, behalve op de graven, voorspelt tijdelijk aanzienlijke droevigheid, maar daar zult u overheen komen door er op de juiste wijze mee om te gaan. Het zien van uw eigen lichaam in een graf voorspelt verdrukking.