Graan en graanvelden
Dromen dat u korenschoven maakt voorspelt dat u veel succes en plezier te wachten staat. Als u anderen schoven ziet maken, zult u genieten van het welvaren van anderen. Dromen dat u door een groen korenveld loopt en ziet dat de aren goed ontwikkeld zijn voorspelt dat de boer rijkdommen zal vergaren. Het voorspelt verder een rijke oogst en harmonie binnen het gezin. Voor jongeren is dit een voorbode van geluk en hechte vriendschappen. Als de aren niet voldragen zijn ligt er teleurstelling in het verschiet. Het zien van jong graan op een onlangs geploegde akker wijst op een goed contact met machtige personen en aanstaand succes. Voldragen koren symboliseert faam en rijkdom. Als u graan in opslag ziet zullen uw dierbaarste wensen uitkomen. Het zien van ma´skolven duidt op goede samenwerking en onbeperkte begunstiging. Als u droomt dat u jonge ma´s eet voorspelt dit prille liefde en harmonie tussen vrienden.