Golf
In een droom golfen of daar naar kijken voorspelt dat plezierige tijden zullen aanbreken. Als u in een droom onenigheid ziet ontstaan die in verband kan worden gebracht met het golfen zult u in verlegenheid worden gebracht door een onnadenkend persoon.