Godsdienst
Als u droomt dat u een discussie voert over een godsdienst waar u zich toe aangetrokken voelt, zult u tegenwerkingen in het leven ervaren en zakelijke tegenslagen te verwerken krijgen. Als een jonge vrouw droomt teveel aandacht aan godsdienst te besteden, zal zij haar beminde tegen zich in het harnas jagen door zich onschuldig voor te doen en de goedheid zelve te spelen. Als zij droomt ongelovig te zijn zal zij beschikken over directheid en welwillendheid, waardoor zij bij personen van de andere sekse in hoog aanzien komt te staan. Als zij later besluit haar leven aan het geloof te wijden zal zij, door zich niet te houden aan de regels van moraliteit, zichzelf buitenspel zetten. Zij dient rekening te houden met wat zij doet. Als zij in haar droom huilt over een godsdienstig probleem dan wachten haar problemen in de liefde. Als zij zich tegen het geloof keert, maar daar niemand schade mee berokkent, zal zij haar problemen zelf kunnen oplossen en bedrog de baas kunnen. Wanneer u zich tijdens een religieuze gebeurtenis verwijten maakt, zult u uw eigen belangen aan de kant zetten om het een ander naar de zin te maken. Zien dat de macht van het geloof kleiner wordt geeft aan dat uw leven harmonieuzer zal zijn dan voorheen. U zult minder vooroordelen hebben. Dromen dat een geestelijke u meedeelt dat hij uit het geloof zal stappen voorspelt dat u gunstig nieuws zult ontvangen. U krijgt tevens de waarschuwing dat u zich niet bezig moet houden met intriges, omdat u dan teleurstellingen te wachten staan. Deze dromen herhalen zich soms in het dagelijkse leven; in dat geval zat er geen symbolische betekenis in de droom verweven. Religie beschermt mensen tegen het kwade; als men besluit het geloof de rug toe te keren zullen zij in een droom vaak een geestelijke zien. Dit is een waarschuwing dat men op het verkeerde pad is. Als de persoon in kwestie een deugdelijk leven leidt zal hij dromen over de plechtstatigheid van de kerk.