God
Dromen dat u God ziet geeft aan dat u overheerst zult worden door een tirannieke vrouw die zich verschuilt achter christelijkheid. Deze droom is een slecht voorteken. Als God u in uw droom toespreekt dient u op te passen dat u zich niet laat verleiden om slechte dingen te doen. Zakelijk kunt u tegenslagen verwachten. Deze droom is tevens een voorbode van een verslechtering van uw gezondheid en een voortijdige dood. Als u droomt God te vereren zult u spijt krijgen van een fout. Dromen dat God u genade schenkt geeft aan dat u door een prominent persoon zult worden voorgetrokken; hij zal zijn invloed gebruiken om u hogerop te laten komen. Dromen dat God u zegent voorspelt een ingrijpende verandering van uw inzicht. Na een dergelijke droom zult u zich openstellen voor het christendom, of zult u worden terechtgewezen voor een indiscrete handeling waar u zich voor schaamt. God toont zich vaker aan personen die niet in Hem geloven. Langs deze weg zal de ongelovige door de spirituele wereld op het goede pad blijven. Jonas, David en Paulus wijdden zich aan het geloof omdat zij werden gevoed door de energie die zich in hen bevond.