Gierigaard
Dromen over een gierigaard voorspelt dat u er door uw ego´sme niet in zult slagen het ware geluk te vinden en dat u tegenslagen in de liefde zult kennen. Als een vrouw droomt dat zij een gierigaard als vriend heeft zal het haar dankzij haar intelligentie en tact voor de wind gaan, zowel zakelijk als in de liefde. Dromen dat u gierig bent geeft aan dat u anderen zult ergeren door uw starre opstelling. Dromen dat uw vrienden gierig zijn geeft aan dat u teleurgesteld zult zijn over het gedrag van anderen.