Gezin
Dromen over een harmonieus en gelukkig gezin symboliseert goede gezondheid en gunstige omstandigheden, maar als er zich ziekte voordoet is dit een voorteken van somberheid en teleurstellingen.