Gewond
Als jedroomt dat je gewond bent. betekent dat juist het tegenovergestelde. Je carriere gaat vppruit en je wordt gelukkiger in je persoonlijk leven. Alle pogingen om jou in de weg te staan, mislukken.