Geweten
Dromen dat uw geweten u weerhoudt iemand te bedriegen voorspelt dat u de neiging heeft om fouten te maken en dat u op uw hoede dient te blijven. Dromen dat u een goed geweten heeft wijst erop dat u in hoog aanzien zult komen te staan.