Gesprek
Dromen dat u een gesprek voert geeft aan dat u zult vernemen dat een familielid ziek is en dat u zich zorgen zult maken. Als u anderen hard hoort praten zult u beschuldigd worden zich te mengen in andermans zaken. Dromen dat anderen over u praten voorspelt dat u te maken zult krijgen met ziekte en ongenoegen.