Geluid
Als u in een droom een vreemd geluid hoort wijst dit op onplezierig nieuws. Als u door het geluid gewekt wordt zullen zich ingrijpende veranderingen voordoen.