Geld
Dromen dat u over voldoende geld beschikt, maar dat het geleend is, voorspelt dat u in hoog aanzien zult staan, maar dat degenen met wie u omgaat u uiteindelijk zullen ontmaskeren als een ongevoelig persoon. Als een jonge vrouw droomt dat zij geleend geld uitgeeft zal zij van bedrog worden beschuldigd en hierdoor een vriend kwijtraken.
Dromen dat u geld vindt voorspelt kleine zorgen maar ook veel plezier. Veranderingen zullen plaatsvinden. Het in uw droom uitgeven van geld voorspelt ongeluk; het ontvangen van goud juist welvaart en voorspoed. Dromen dat u geld kwijtraakt wijst op huiselijke ontevredenheid en sombere tijden. Het tellen van geld en een tekort te constateren wijst erop dat u moeite zult hebben uw schulden te voldoen. Dromen dat u geld steelt is een teken van gevaar; u dient op uw tellen te passen. Het sparen van geld voorspelt welvaart en luxe. Dromen dat u geld inslikt geeft aan dat u zich waarschijnlijk berekenend zult opstellen. Als u een stapel geld ziet, dan liggen voorspoed en geluk binnen het bereik. Dromen dat u een stapel bankbiljetten vindt en dat een jonge vrouw die opeist, geeft aan dat u zakelijk verlies zult lijden door de tussenkomst van een vriendin. De dromer zal merken dat hij meer geld uitgeeft dan hij verdient. Deze droom houdt een waarschuwing in: laat u niet verleiden grote uitgaven te doen.