Gehoorzaamheid
Dromen dat u een ander gehoorzaamt voorspelt een plezierig leven, zij het dat zich weinig hoogtepunten zullen voordoen. Als anderen u gehoorzamen zult u gelukkig zijn en in hoog aanzien komen te staan.