Foto's
Het in een droom zien van foto's is een voorteken dat u bedrogen zult worden. Wanneer u in een droom een foto van uw beminde ontvangt voorspelt dit trouw en dat uw beminde u zal proberen te imponeren. Als echtelieden dromen de foto van een ander te ontvangen voorspelt dit het uitkomen van een zorgvuldig bewaard geheim. Dromen dat u zelf gefotografeerd wordt geeft aan dat u onbedoeld uzelf en anderen schade zult berokkenen.