Flessen
Flessen zijn in een droom een gunstig voorteken, als ze zijn gevuld met een doorzichtige vloeistof. U zult alle problemen in de liefde kunnen oplossen; u zult afspraken maken waar veel goeds uit voortkomt. Als de flessen leeg zijn zult u te maken krijgen met moeilijkheden, maar u zult zich hier op strategische wijze van kunnen bevrijden.