Dwaasheid
Dromen dat u zich dwaas gedraagt voorspelt problemen. Er ligt ziekte op de loer waardoor u bezit zult kwijtraken. Anderen te zien die zich dwaas gedragen geeft aan dat u twijfelt aan de beweegredenen van vrienden en dat goede verwachtingen niet uit zullen komen. Als een jonge vrouw over dwaasheid droomt voorspelt dit een teleurstellend huwelijk.