Duet
Dromen dat er een duet vertolkt wordt voorspelt een vredig en rustig bestaan voor echtelieden; er zullen zich geen ruzies voordoen. Zakenlieden krijgen te maken met lichte concurrentie. Voor musici betekent deze droom concurrentie en de noodzaak om hogerop te komen. Het horen van een duet voorspelt nare berichten over afwezigen, maar die zijn van voorbijgaande aard. Plezier zal het ongenoegen verdrijven.