Dubbeldraads garen
Het in een droom zien van dubbeldraads garen waarschuwt u dat zich zakelijke problemen zullen voordoen die moeilijk te verhelpen zullen zijn.