Drinken
Als een vrouw droomt dat ze zich te buiten gaat aan drank zal zij zich mengen in aangelegenheden die haar schade kunnen berokkenen, al zal ze dat niet meteen doorhebben. Als zij droomt er niet in te slagen helder water te drinken terwijl ze dat uit alle macht probeert, zal zij niet kunnen ingaan op gunstige aanbiedingen.