Doorns
Dromen over doorns is een teken van ontevredenheid; boosaardigheid zal elke poging tot vooruitgang dwarsbomen. Als de doorns verborgen zijn door loof zal uw welvaren door tegenstanders nadelig worden be´nvloed.