Doodkist
Deze droom is een slecht voorteken. Als u boer bent voorspelt dit een mislukte oogst en een magere veestapel. Voor de zakenman betekent dit hoge schulden die niet afbetaald kunnen worden. Voor jongeren voorspelt het ongelukkige ontwikkelingen en de dood van een geliefde. Wanneer u uw eigen doodkist in een droom ziet kunt u zakelijke nederlagen en huiselijke onenigheid verwachten. Dromen dat een doodkist uit zichzelf voortbeweegt voorspelt ziekte en een huwelijk, die met elkaar in verbinding staan: een verstrengeling van ellende en plezier. Na een dergelijke droom kunt u te maken krijgen met een sterfgeval, maar er zullen zich ook plezierige ontwikkelingen aandienen. Het zien van uw lijk in een doodkist geeft aan dat aanzienlijke inspanningen teniet gedaan worden en dat u te maken zult krijgen met laster. Dromen dat u in een rijdende lijkkoets op een doodkist plaatsneemt voorspelt dat u of iemand uit uw directe omgeving ernstig ziek zal worden. Ruzie met iemand van de andere sekse wordt ook door deze droom aangegeven. U zult schoorvoetend terugkomen op de manier waarop u een vriend heeft behandeld.