Donderslag
Dromen dat u een donderslag hoort voorspelt dat er op zakelijk gebied een kentering te verwachten is. Wanneer u door een onweersbui loopt voorspelt dit problemen en naderend onheil. Als u bijzonder luide donderslagen hoort die de aarde doen beven, voorspelt dit verlies en grote teleurstellingen.